Zadzwoń: (34) 3617-000

Fasady Aluminiowe

* FA 50 umożliwia projektowanie i wykonawstwo lekkich ścian osłonowych, więcej..

• FA 50HL – w którym pionowe bądź poziome podziały są niewidoczne, więcej..

• FA 50SL – bez widocznych zewnętrznych kształtowników aluminiowych, więcej..

* FA 50 SG i SG–M to strukturalna ściana osłonowa, więcej..

* OEL to system do wykonywania szklanych okładzin elewacyjnych, więcej..

* FA 50

Przeznaczenie

System Fasada 50 umożliwia tworzenie ścian osłonowych mocowanych do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych lub żelbetowych. Ściany osłonowe montowane są na płaszczyznach pionowych i pochylonych, możliwe jest również wykonywanie ścian osłonowych łukowych.F 50
Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane do siebie odpowiednimi łącznikami. System mocowania poprzeczki do słupa gwarantuje uzyskanie dużej szczelności i dobre wentylowanie konstrukcji ściany osłonowej. Jako wypełnienie używa się szyb pojedynczych, klejonych, zespolonych lub kuloodpornych.

Wypełnienia wykonać można ze szkła przezroczystego, absorpcyjnego lub refleksyjnego, jako wypełnienie można stosować również płyty poliwęglanowe lub panele aluminiowe z pianką izolacyjną. W konstrukcję ściany osłonowej można wbudować drzwi i okna z systemów PI50, TM62 2.1, TM74 1.0, PBI50, PBI40E i DP94.

Profile przeznaczone do wykonania konstrukcji ściany aluminiowej poddaje się obróbce powierzchniowej polegającej na malowaniu lakierami poliestrowymi lub anodowaniu. Nakładane powłoki zabezpieczają profile przed wpływami środowiska oraz nadają im estetyczny wygląd. W przypadku malowania dostępna jest paleta 180 kolorów wg palety RAL, dla profili anodowanych możliwe jest uzyskanie powłok barwnych – od naturalnego aluminium przez złoty do ciemno brązowego. Nakładanie powłok ozdobnych odbywa się w nowoczesnych ciągach technologicznych, odpowiadających europejskim normom jakości, co gwarantuje długoletnią niezmienność koloru.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA
(opracowano na podstawie Aprobaty ITB AT-15-4146/2006)

1. Sztywności i nośność
Ugięcia elementów ściany osłonowej systemu Fasada 50 od obciążeń charakterystycznych nie powinny być większe niż:

* 1/300 L dla elementów konstrukcji słupowo ryglowej z szybami zespolonymi; ugięcie szyby powinno wynosić nie więcej niż 8 mm,

* 1/200 L w przypadku j.w. z zastosowaniem szkła pojedynczego.

2. Infiltracja powietrza

Pełna ściana osłonowa powinna być całkowicie szczelna. Ddopuszczalna wartość współczynnika infiltracji powietrza a < 0.1 m3/(m×h×daPa2/3)

3. Szczelność na przenikanie wody

Szczelność na przenikanie wody dla pełnej ściany osłonowej powinna być zachowana do różnicy ciśnień p = 600 Pa, przy natężeniu padającej wody równym 2 l/(min×1m2)

4. Współczynnik przenikania ciepła

Identyfikacja mostka U [W/m2xK]
Połączenie modułów nieprzezroczystych przez słup/rygiel 0,000
Połączenie modułów nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie stałe) przez słup/rygiel 0,020
Połączenie modułu nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie otwierane) przez słup/rygiel 0,015

5. Izolacyjność akustyczna

Ważony wskaźnik wypadkowej izolacyjności akustycznej dla ściany osłonowej z przeszkleniem o Rw < 38 dB można obliczać dla konkretnego rozwiązania

 • pas podokienny: Rw = 55 dB
 • moduł stały: Rw = 35 dB (szyba 6+4/16)
 • moduł stały: Rw = 40 dB (szyba 4.4.1+6/16A)
 • moduł okienny: Rw = 37 dB (szyba 6+4/16)
 • moduł okienny: Rw = 39 dB (szyba 4.4.1+6/16A)

6. Klasyfikacja ogniowa

Ścianę osłonową wykonaną z materiałów niepalnych, o konstrukcji szkieletowej klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniającą ognia (NRO). Pas nadprożowo – podokienny o konstrukcji zgodnej z wytycznymi dokumentu aprobaty (pkt. 8.3) sklasyfikowany został w klasie odporności ogniowej F1 (PN-90/B-02851), EI 60 (CEN, PN-B-02851-1:1997).

7. Zabezpieczenia antykorozyjne:

* powłoki anodowe

– grubość 20 – 30 μm,
– wygląd zewnętrzny – zgodny z PN-80/H97023,
– stopień uszczelnienia powłoki – wartość impedancji większa niż 10k,
– odporność powłoki na korozję: stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania mgły solnej kwaśnej, bez zmian po 6 dniach zanurzania próbek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku wodoru i kwasu octowego,

* powłoki poliestrowe:

– grubość 75 – 15 μm,
– twardość względna nie mniej niż 0,7 – wg PN-79/C-81530 (ISO 1522),
– przyczepność do podłoża – 1stopień (PN EN ISO 2409:1999),
– odporność powłoki na działanie mgły solnej (1000 h) – powłoka bez zmian,
– odporność powłoki na działanie wody destylowanej (temp. 23oC i 40oC po 1000 h) powłoka bez zmian,
– odporność na działanie mediów agresywnych (500 h i 1000h) – powłoka bez zmian (PN-93/C-81532/01).

DANE TECHNICZNE:

 • Szerokość profili: 50 mm;
 • Długość sztang: 7000 mm ;
 • Materiał: Stop EN AW 6060 wg. PN-EN 573-3, tolerancje wg. PN-EN 12020-2, własności wytrzymałościowe wg. PN – EN 755 -2;
 • Uszczelki: EPDM, TPE;
 • Izolacja: profile PCW.

powrót

* FA 50HL

– w którym pionowe bądź poziome podziały są niewidoczne a prostopadłe do nich elementy mocujące
wypełnienie, podkreślone są ozdobną listwą dekoracyjną, tzw. pozioma linia,

F 50HL

powrót

* FA 50SL

– bez widocznych zewnętrznych kształtowników aluminiowych dając efekt ściany fasadowej o
szkleniu strukturalnym.

F 50 SL

powrót

* FA 50 SG i S–M

Przeznaczenie
System FASADA 50 SG i SG-M (FA 50 SG i SG-M) jest systemem profili aluminiowych, przeznaczonym do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania, przebieg poligonalny). Zewnętrzna strona ściany osłonowej pozostaje gładka bez widocznych listew F 50 SGaluminiowych.

Opis techniczny
Konstrukcja nośna ściany osłonowej składa się z profili pionowych (słupów) oraz poziomych (rygli) o przekroju skrzynkowym i standardowej szerokości 50 mm. Możliwe jest stosowanie słupów o wymiarach głębokości od 26 do 212 mm oraz rygli 20 do 120 mm. W polach konstrukcji nośnej możliwe jest stosowanie wypełnień w postaci szyb zespolonych zamocowanych do ram aluminiowych. Grubość stosowanego wypełniania zawiera się w zakresie 26 – 32 mm, Tafla szklana mocowana jest do ramy aluminiowej na dwa sposoby: FASADA 50 SG – strukturalne klejenie szyby, FASADA 50 SG-M – mechaniczny montaż szyby. Ramy aluminiowe trzymające szkło mogą pełnić funkcję okna odchylnego lub kwatery stałej. Możliwe jest kształtowanie pól wypełnień stanowiących pasy podokienno – nadprożowe o określonej odporności ogniowej (EI 15 – EI 120). Zapewnienie wysokich parametrów szczelności na przenikanie wiatru i wody uzyskuje się poprzez zastosowanie uszczelek z EPDM. Zamocowanie konstrukcji ściany osłonowej do budynku (budowli) odbywa się z wykorzystaniem specjalnych konsoli aluminiowych.

Właściwości

 • stop: EN-AW 6060 T6 (AlMgSi0.05 T6)
  – PN-EN 573-1, PN-EN 573-4 – skład chemiczny
  – PN-EN 12020-2 – tolerancje wykonania
  – PN-EN 755-2 – własności mechaniczne
 • przepuszczalność powietrza: a ≤ 0.1 m3/(m*h*daPa2/3)
 • wodoszczelność: Δp = 600 Pa
 • współczynnik przenikania ciepła (część środkowa panelu): Uo ≤ 0.15 do 0.19 W/m2K
 • współczynnik przenikania ciepła dla profili: 1.55 – 1.70 W/m2K
 • izolacyjność akustyczna: Rw = 30 – 55 dB – PN-B-02151-3:1999
 • klasyfikacja ogniowa (pas nadprożowo – podokienny): EI30 (NRO) – PN-B-02851-1:1997
 • klasyfikacja ogniowa (pełna konfiguracja FASADA 50 EI 60) – EI 60 – PN-EN 13501-2:2007

Zalety systemu

 • umożliwia realizację konstrukcji o zróżnicowanych kształtach i wielkościach zgodnie z wizją architekta
 • wysokie parametry szczelności wodnej i izolacyjności cieplnej zgodne z obowiązującymi normami
 • system FA50 SG i SG-M jest kompatybilny z wszystkimi systemami okienno-drzwiowymi z oferty YAWAL S.A.

powrót

* OEL

to system do wykonywania szklanych okładzin elewacyjnych. Sposób montażu umożliwia zastosowanie tego
rozwiązania w elewacjach wentylowanych.

powrót

żródło : www.yawal.com

Adres I

Biuro/Produkcja:

Bud-Al W.Mikuła
ul.Norwida 1
42-284 Herby
tel/fax: (34) 3617000
email: budal@poczta.wp.pl

Adres II

Biuro:

ul.Olsztyńska 248
42-200 Częstochowa

Kalendarz

listopad 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930